«Clarivate Analytics» компаниясының өкілі семинар жұмысын өткізді